امروز، جمعه 7 / 7 / 02


آزمون «آزمون دوره تخصصی آسانسور و پله برقی» آماده برگزاري است.
طبق تنظيم مربي، براي شرکت در اين آزمون، «داوطلب بايد نام کاربري و رمز عبور را از مربي دريافت کند».
بنابراين از مربي نام کاربري و رمز عبور را دريافت کنيد و پس از تکميل يا ويرايش مشخصات، به مرحله بعد برويد.


ورود جهت شرکت در آزمون

نام كاربري:

پسورد:


ایمیل: info@ejosh.ir وب سایت: www.naftir.com

پشتیبانی: 5 - 403 7777 0313